Det er ikke alltid like enkelt å lage en belysningsløsning som er enhetlig og harmonisk, med tanke på at både fastmontert belysning, gamle lamper og nye innkjøp skal kombineres. Noen lyskilder kan enkelt flyttes eller justeres, en liten bordlampe kan du tilpasse og flytte akkurat som du vil. Andre lamper, som taklamper, spotlight og fastmonterte armaturer, kan være vanskelige å flytte eller justere. Da kan det være fornuftig med en plan for belysningen i hjemmet ditt.

Tre lag – allmennbelysning, funksjonsbelysning og stemningslys

Det er vanlig å bygge opp belysningsbehovet i et rom med allmennbelysning, funksjonsbelysning og stemningslys. Allmennbelysningen er lampene som «alltid er der», som gjør det mulig å orientere seg i rommet når det er ikke er mulig med hjelp av dagslys fra vinduene. Det betyr at mange fastmonterte lamper, særlig downlights og plafonder, kan regnes til allmennbelysningen.

Funksjonsbelysningen har en helt spesifikk funksjon, for eksempel å lyse opp en benkeplate eller et skrivebord. Leselys ved en stol er også et eksempel på funksjonsbelysning. I mange tilfeller vil en liten bordlampe også kunne regnes som funksjonsbelysning, i hvert fall hvis formålet er å lyse opp bordflaten og omgivelsene. Her er det likevel noe overlapp med stemningslys.

Stemningslys omfatter lamper og belysning som egentlig ikke har noen spesifikk nyttefunksjon, men som heller har en forskjønnende og dekorativ rolle i rommet. Grensene er noe flytende mot andre typer belysning, men mange lamper i denne kategorien vil også kunne fremstå som rene kunstverk eller dekorasjoner.

Bygg en løsning fra allmennbelysning til stemningslys

Rekkefølgen er svært viktig når du designer belysningen i et rom. Det er naturlig å begynne med allmennbelysningen, som vil legge rammene for de to andre kategoriene.

  • Allmennbelysningen skal lyse opp rommet på en god måte, uten å blende eller etterlate seg områder som ikke er godt nok lyst opp. Allmennbelysningen bør også kunne tilpasses til forskjellige årstider og tider på døgnet, husk på at mengden sollys varierer dramatisk gjennom året.
  • Med allmennbelysningen på plass, er det enklere å identifisere hvor det er behov for ytterligere funksjonsbelysning. Slik belysning er mer fokusert, og den vil også skape naturlige soner og inndelinger i rommet. Denne type belysning er helt åpenbart svært avhengig av hvilken type rom det er snakk om.
  • Stemningslys vil være et naturlig siste trinn, etter at både allmennbelysningen og funksjonsbelysningen er på plass. Det betyr selvfølgelig ikke at alle de andre lampene er fysisk installert i rommet, men de bør være lagt ut på en tegning eller plan. Det finnes ingen fasitsvar når det gjelder stemningslys, men det kan være interessant å velge løsninger som kan tilpasses etter forskjellige bruksområder og tider på døgnet.

I noen tilfeller vil det selvfølgelig være relevant å benytte fagpersoner som kan lage et komplett belysningsforslag til hjemmet ditt, men det er også overkommelig å prøve seg på det selv. Du vil kanskje ikke kunne begynne å jobbe med profesjonell lysdesign, men kanskje vil du få et tettere forhold til hvordan de forskjellige lampene egentlig kan brukes? Da blir det enklere å handle lamper.